BIOBRAZDA

 »resnica o Biobrazdi na kratko«

Podjetje nikoli ne bi obstajalo, če tistega popoldneva zakonca Čamernik ne bi ob vsakodnevni kavici v časopisnem oglasu prebrala, da nekdo obljublja zaslužek z gojenjem deževnikov. 

No, velika slabost tega "dobrega biznisa" je bilo edino garanje, a vendar tega takrat res ni pisalo v oglasu. Takrat mnogim to ni predstavljalo oviro in tudi Čamernikova sta bila kmalu zatrdno odločena o svoji nameri. 


Čeprav se je v 90 tih resnično kar nekaj ljudi poizkusilo v pridelovanju naravnega gnojila z pomočjo deževnikov jih danes ni več mogoče opaziti. Vsaj z vilami in lopatami v rokah ne.


Prava volja do dela se je v podjetju Biobrazda prenesla na mladi rod že v letih 95. Danes se v zdravem in delavnem okolju vsakodnevno prepletata mladostna energija več zaposlenih in podkovana starostna modrost. 


Tako se v naselju Dragomer že od leta 92 še vedno nahaja trgovina -semenarna BIOBRAZDA. Lastna proizvodnja je že na samem začetku cenjenim strankam zagotavljala nižje proizvodne cene in kvaliteto lastnih proizvodov. V vseh teh letih so se  pod blagovno znamko BIOBRAZDA uveljavili kvalitetni pakirani kompostirani naravni izdelki; naravno organsko gnojilo, kompostirana mešanica prsti in pakiran hlevski gnoj. Vse naštete proizvode je tudi sedaj moč kupiti po proizvodnih cenah v sami trgovini.

 

V letu 2013......... je v korak pred konkurenco podjetje Biobrazda presenetilo z konceptom sonaravnega vrtnarjenja in domače samooskrbe, katerega v štirih izdajah letno predstavlja v lastni reviji Biobrazda na 52 straneh. V ta svojstven koncept revije se pretaka že pridobljeno znanje, ki se ga nadgrajuje z pomočjo iskrenih ljubiteljev narave in strokovnih sodelavcev.

 

V letu 2014.......... se v spremenjenem in prijaznem ambientu, sukajo z znanjem podkovane, simpatične prodajalke. Ekološka bira prehranskih izdelkov je v novih, ločenih prostorih prava novost na policah. Pod lastno blagovno znamko "čaj z domač,ga vrta" se na policah bohotijo  sorte posameznih čajev iz lastne pridelave.

 

V letu 2015...........dobijo proizvodi Biobrazda dovoljenje za uporabo v ekološki pridelavi iz strani kmetijskega institiuta za ekološko kmetijstvo. Proizvodi se proizvajajo v registriranem obratu za pridelavo organskih gnojil in izbojševalcev tal.


 

 Kljub krizi in blišču velikih centrov smo še vedno tu in še vedno se trudimo, da vas nikoli  ne razočaramo…