Hlevski gnoj


Z aktivno obdelavo  mešanice konjskega gnoja z deležem govejega in ovčjega gnoja, pridobimo kvaliteten kompostiran material z visoko vsebnostjo humificirane organske mase. V povsem naravnem procesu sušenja in kompostiranja se uničijo morebitna semena, škodljivi organizmi in odstranijo neželjene primesi.

Kompostirano mešanico uvrščamo med topla gnojila, izredno uporabna za obogatitev težkih glinastih tal. Z plitvim vnosom kompostirane mešanice  (10-15 cm globoko) v tla, omogočimo intenziven gnojilni učinek. Občutno povečanje humusa v tleh, izboljšanje strukture tal in ne obremenjevanje okolja so poglavitni prednosti tradicionalnega gnojenja.


Bela šota


Predstavlja mešanico mlete bele šote. Pridobivanje poteka v obdobju od maja do septembra na najboljših baltskih šotiščih z postopnim obračanjem in mletjem površinskega sloja. V nadaljnih nadzorovanih postopkih pobiranja, skladiščenja, mešanja in sejanja pridobimo popolnoma naraven v osnovi kisel material z 3,5-4,5 ph. Šota, ki je nenadomestljiva v proizvodni substratov izpolnjuje najzahtevnejše fiziološke karakteristike, katere zahteva rastni medij.


Naravno gnojilo


Z ponosom predstavljamo naravi prijazno pridelovanje popolnega naravnega gnojila biobrazda. V svetu poznano gnojilo pod imenom worm castings (glistina),  nastane z deževnikovo predelavo uležanega govejega gnoja. Brez kemijske predelave ali dodatkov pridobimo v obdobju enega leta,  v postopnih fazah pobiranja, skladiščenja, sušenja, finega sejanja in pakiranja izredno biološko aktiven humus visoke kvalitete.


Kompostirana mešanica prsti


Po postopku mešanja in sušenja kompostiranega materiala, vermikomposta, šote in drugih naravnih dodatkov pridobimo izredno kvalitetno kompostirano mešanico. Pred fazo finega sejanja materiala se na naraven način uniči večina semen plevelov. Mešanica ne vsebuje težkih kovin.